شهیاد احسانی: «استقامت و حضور انقلابی مجاهدین کلید دستاوردهای امروز»

ehsani

پس از گردهمایی بزرگ پاریس با شرکت پر رنگ خلق قهرمان و شخصیت های برجسته سیاسی جهان و منطقه وحضور پر قدرت رییس جمهور منتخب خانم مریم رجوی در صحنه های بین المللی ، بخصوص خاورمیانه و ملاقات با محمود عباس. که در کل سیاست خارجی رژیم را زیر سوال برد، و برهمه به وضوح آشکار شد که ملت و دولت منتخب فلسطین نه تنها سیاست های رژیم را در برابر خود قبول ندارند، بلکه موافق اپوریسیون رژیم هستند.همین موضوعات  رژیم را به سوز گداز انداخته بود و مانند سیلی محکمی بر صورت رژیم نشست.

هنوز صورت رژیم و ولی فقیه مفلوکش از این سیلی ها سرخ بود که این بار، انتشار فایل صوتی منتظری با هیات مرگ بیانگر سیاست داخلی رژیم بود که چگونه توانسته حکومتش را در این 38 سال روی خون بیگناهان تداوم ببخشد.

وتو دهنی محکمی بر رژیم پر از تزویر، تا برملا کننده ددمنشی وسفاکی بنیان گذار نفاق و استبداد ،خمینی دجال   باشد.

در این میان تحلیل های گوناگونی در باره چرایی انتشار این فابل توسط احمد منتظری بیان شده است.

بنظر من تنها عاملی که موجب این افشاگری ها می گردد. تنها و تنها استقامت 37 ساله مجاهدین و حقانیت هدف و راه این مقاومت است وبس، که در سایه راه گشایی و راهنمایی های رهبری اجازه انحراف و تحلیل رفتن را نداد، تا بعد از 28سال صدای مظلومیت مجاهدین شهید به گوش دنیا برسد و این نکته بر تمام دنیا اثبات شود که رژیم ملایان پدرخوانده داعش است.

این فایل صوتی  نشان داد جنایتی که دراین سال ها مجاهدین آن را فریاد می زدند ، و رژیم با یک دروغ سیستماتیک توسط تمام ارکانش آن را انکار می کرد، توسط تمامیت این رژیم انجام شده و تمام ارکان این حکومت جنایتکار در آن سهیم بودند.

و هر چه پست و مقامشان بالاتر سهمشان در این جنایت بیشتر، در این حکومت هزار فامیل که از ابتدای حکومت غاصبانه افراد تغییر نکرده اند و فقط پست ها را با هم تعویض می کنند، بسیار ساده لوحانه است که برخی را از این جنایت مبرا بدانیم.

با این متر و میزان، خاتمی،روحانی کروبی و بخصوص موسوی که در آن دوران نخست وزیر بود را نمی توان از خامنه ای و رفسنجانی و … جدا دانست.

که اگر آنها هم یک سر سوزن از انسانیت بویی برده بودند، مثل منتظری با این جنایات مخالفت ، وخود را از این نسل کشی جدا  می کردند.

در صورتیکه سوزو گداز آنها فقط بخاطر دور ماندن از قدرت نامشروع و چپاول مردم است.

پس هرگاه وارد بازی شوند خود تمام قد به جنایت می پردازند.

در آخر با تشکر از خلق قهرمان که با انجام تظاهرات در اقصی نقاط جهان، همراه و همزبان با رییس جمهور منتخب خانم مریم رجوی خواستار محاکمه عاملان و سردمداران  رژیم شدند. خواستار محاکمه عاملان و عامران این جنایت هولناک می باشم.

واز سازمان ملل و تمامی دول آزاد و آگاه خواستارم در همراهی با مجاهدین و خلق قهرمان و خانواده هایی که عزیزان خود را در این نسل کشی آشکار از دست داده اند، برای محاکمه این جنایتکاران ابو داعشی همراه ومددکار باشند.

تا با محاکمه این قاتلان برگ زرینی در صفحه تاریخ به یادگار باقی بماند.

به امید پیروزی خلق در زنجیر

شهیاد احسانی ناطق     2/9/2016