شورای ملی مقاومت اهانت تلویزیون رژیم ایران به آذربایجانی‌ها را محکوم کرد

به نقل از العربیه

همزمان با تظاهرات میلیونی ترک های آذربایجان ایران در شهرهای تبريز، اروميه، زنجان، اردبيل، خوی، مراغه، مرند، نقده، مشكين شهر، اهر، مغان و ساير شهرهای استانهای آذربايجان شرقی و غربی، زنجان و اردبيل، اعتراض به اهانت صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مردم ترک، دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران، گنگره ملیت های ایران فدرال متشکل از احزاب قومی و اغلب نهادهای جامعه مدنی و فعالان سیاسی، توهین به مردم ترک آذربایجان را به شدت محکوم کردند.

خانم رجوی عضو برجسته سازمان مجاهدین خلق در پیامی که به صورت اطلاعیه از دبیرخانه شورای ملی مقاومت منشر شد گفته است:«اهانت به آذربایجان اهانت به عموم مردم ايران است».

خانم مريم رجوی گفت:« اهانت رذيلانه رژيم ضد انسانی و ضد ايرانی آخوندها به هموطنان آذری اهانت به همه مردم ايران با همه اقوام و مليت ها و اديان و مذاهب مختلف است».

رجوی در پیام خود از عموم مردم بويژه جوانان خواست به حمايت از آذربایجانی ها بپردازند.

عضو برجسته مجاهدین با تاكيد بر نقش «فراموشی ناپذير» مردم غيور آذربايجان در تاريخ ايران، از جمله در انقلاب مشروطه و انقلاب ضد سلطنتی، افزود:« تا رژيم منحوس ولايت ففيه بر سر كار است، هم سركوب وحشيانه عموم مردم ايران و هم تبعيض سيستماتيک عليه اقوام و مليت ها و پيروان اديان و مذاهب مختلف و هم تفرقه افكنی بين بخشهای مختلف جامعه ايران ادامه خواهد يافت».

خانم رجوی اظهار داشت:«مردم بزرگی كه ستارخان و حنيف نژاد و سردار خيابانی را به جامعه ايران تقديم كرده اند، بدون ترديد پيشتاز سرنگونی رژيم ضد بشری آخوندی و استقرار دمكراسی و پايان دادن به تبعيض و سركوب قومی و مذهبی خواهند بود.»

روز دوشنبه 9 نوامبر برابر 18آبان تبريز، اروميه، زنجان، اردبيل، خوي، مراغه، مرند، نقده، مشكين شهر، اهر، مغان و ساير شهرهای استانهای آذربايجان شرقی و غربی، زنجان و اردبيل، صحنه تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به اهانت تلویزیون به ترک های آذربایجان بود.

بر اساس گزارش های دریافتی شماری از مردم عرب اهوازی برای اعلام همبستگی با ترک های آذربایجان روز گذشته در یکی محلات عرب نشین شهر اهواز دست به تظاهرات زدند.

به گفته فعالان سیاسی ترک آذربایجانی علاوه بر شهرهای ترک نشین در تهران، شيراز، اهواز و بسياری شهرهای ديگر نيز تجمعات و تظاهرات اعتراضی برگزار شد. تظاهرات و درگيری در برخی از شهرها مانند تبريز تا پاسی از شب ادامه داشت.

بنا به این گزارش ها مردم در تبريز و برخی ديگر از شهرها با نيروهای سركوبگری كه در صدد جلوگيری از تظاهرات بودند مقابله كردند.

در اين درگيری ها برخی از خودروهای انتظامی را به آتش كشيده شد، شماری از مردم مجروح و شمار ديگری دستگير شدند.

در برخی از شهرها نيروهای انتظامی با باتون، گاز اشک آور، باتونهای شوک آور، گلوله های پلاستيكی به مقابله با مردم پرداختند. مردم با سنگ و آتش زدن لاستيک و سطلهای زباله به دفاع از خود پرداختند.