شورای ملی مقاومت: ایران یک مرکز زیرزمینی هسته‌ای جدید ساخته است

خبر گزاری های بینالمللی امروز دوشنبه 18 نوامبر گزارش دادند که شورای ملی مقاومت ايران، گروه مخالف رژيم ايران،  ساختن يک سايت اتمی زيرزمينی توسط رژيم ايران را افشا کرده است و از قدرتهای جهانی خواست در گفتگوهای اين هفته در ژنو رژيم ايران را وادار کنند تمامی فعاليتهای غنی سازی را متوقف کند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از افشاگری مقاومت ايران خبر داد: شورای ملی مقاومت اعلام کرد منابعش در ايران وجود يک سايت نظامی با اسم رمز «012» را تأييد کرده اند. شورای ملی مقاومت پيش از اين بخشهای مهمی از برنامه اتمی رژيم ايران را فاش کرده بود از جمله سايت نطنز را در سال 2002 برملا کرد.

مهدی ابريشمچی از شورای ملی مقاومت، به خبرنگاران گفت «رژيم ايران پروژه های سری اعلام نشده خود را ادامه می دهد و چندين تأسيسات مخفی زير زمينی ساخته است». او گفت: «سايتی که افشا کرده است در نزديکی مجموعه نظامی موسوم به هفت تير در 10کيلومتری مبارکه در استان اصفهان قرار دارد. اين سايت درون يک تونل 600متری قرار دارد. کار روی ساخت تونل در سال 2005 ميلادی شروع شده و در سال 2 افزودن پرونده چندرسانه‌ای009 به پايان رسيده است».

مهدی ابرشمچی گفت: «هر توافقی بين قدرتهای جهانی و رژيم ايران در مورد برنامه اتمی اين رژيم که شامل توقف کامل غنی سازی نشود تنها به رژيم زمان برای ساختن بمب اتمی خواهد داد»“.