شوک دوم کرونا به اقتصاد چین، کاهش 17درصدی صادرات

                          شوک دوم کرونا به اقتصاد چین

اقتصاد چنین بر روی صادرات این کشور سوار است و بسته شدن بازازهای کشورهای دیگر و تعطیلی خطوط هواپیمایی به کارخانه های تولیدی چین این پیام را میدهد که تولید فراوان کالا در کار نخواهد بود زیرا خریداری برای ان نیست و تقاضا بشدت کاهش یافته است و این به معنی، شوک دوم اقتصادی برای چین است.

به نقل از  ایرنا ،بسته شدن بازارهای کشورهای دیگر، کاهش صادرات، ورشکستگی و از دست رفتن فرصت های شغلی هر یک به تنهایی قادر است اقتصاد چین را در وضعیت بدتری نیز قرار دهد.

تا یک ماه قبل نگرانی چین این بود که کارخانه ها به دلیل شیوع کرونا نمی توانند تولید را به طور کامل از سربگیرند و تقاضای داخلی برای کالاها کم است اما وضعیت حالا وارد مرحله تازه ای شده است تقاضای داخلی و خارجی کاهش یافته است صادرکنندگان در چین باید با تبعات سنگین تری مواجه شوند و اقتصاد چین نیز همچون بسیاری از کشورهای دیگر بتدریج به نفس نفس افتاده است.

عبور از این مرحله بحرانی دستکم تا زمانی که کشورهای اروپایی و آمریکا به عنوان بزرگترین شرکای تجاری چین نتوانند کرونا را مهار کنند، میسر نخواهد بود و وقتی خریداری برای کالاهای چینی نیست تولید آن نیز برای پرکردن انبارها کفایت می کند.

این کشور اکنون روی این متمرکز شده است که با موج دوم کرونا چطور برخورد کند تا اقتصاد از نفس افتاده خود را سرپا نگهدارد و همانطور که مقام های این کشور گفته اند کمک های بهداشتی و پزشکی خود را در اختیار دیگر نیز می گذارند تا برای مهار کرونا در زودترین زمان ممکن در دیگر کشورها نیز اقدامی صورت گیرد در غیر این صورت شوک دوم برای اقتصاد چین از شرایط اولیه شیوع سنگین ترخواهد بود. داده های گمرک نشان می دهد که پیشتر در دو ماه اول سال جاری میلادی صادرات این کشور بیش از ۱۷ درصد کاهش یافته است.

اقتصاد چین در موج اول شیوع ویروس کرونا شوک نخست را متحمل شد و در شرایطی که تصور می شد از زیربارها فشارها رهایی می یابد با موج دوم همه گیری کرونا در دیگر نقاط جهان در حال تجربه شوک دوم است.