صدور حکم غیر انسانی قطع انگشتان دست چند سارق در دو منطقه تهران

رئیس مجتمع قضایی «بعثت» از صدور حکم ضد انسانی قطع چهار انگشت دست شماری از سارقان مسلح در مناطق ۱۶ و ۱۹ تهران خبر داده که این احکام در مرحله «تجدید نظر» است.

صادق رضوانی روز سه‌شنبه (دوم شهریور) به خبرگزاری«میزان» گفته این احکام برای تعدادی از سارقانی که در پنج ماه نخست سال‌ جاری دستگیر شده‌اند٬ صادر شده است.

رضوانی پرونده‌های تشکیل شده با موضوع سرقت طی پنج ماه گذشته در شعبه ۱۱۵۵ این مجتمع را ۶۶ فقره اعلام کرده است.

این مقام قضایی به طور مشخص توضیح نداده که چند پرونده این سرقت‌ها منجر به صدور حکم قطع چهار انگشت دست شده است.

رئیس مجتمع قضایی «بعثت» در عین حال افزوده که این پرونده‌ها به عنوان «سرقت مقرون به آزار و یا مسلحانه» تشکیل شده است و به طور معمول در آنها «شکات زیادی وجود دارد.»

ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع چهار انگشت سارق در مرتبه نخست داده و در مرحله دوم نیز آنها می‌توانند حکم به قطع « پای چپ سارق» بدهند.