ضبط پاسپورتهای ايرانی در مقر شبه نظاميان داعش توسط رزمندگان سوريه

بنا بر گزارشهای منتشره رزمندگان سوری تعدادی پاسپورت ايرانی و عکس و اسناد مزدوران خارجی دست يافتند.
بنا به گزارش تلویزیون اورينت این اسناد در دفتر رئيس شبه نظاميان داعش به نام ابو حفص المصری در شهر جرابلس در حومه حلب به دست رزمندگان شوری افتاده است.
این گزارش میگوید رزمندگان همچنین به يک پاسپورت ايرانی دارای ويزا نيز دست پيدا کردند که ثابت می کند فرمانده اين تشکيلات يک عضو وزارت اطلاعات رژيم ايران است. رزمندگان همچنين پاسپورتهای ديگری با عکس زنان ايرانی نيز پيدا کردند.
بنا به خبر ديگری رزمندگان ارتش آزادی سوريه در حومه ادلب بعد از تسخير کامل شهرک دانا توانستند تمامی زندانيان زندان داعش در اين شهرک را آزاد کنند. مرکز اصلی داعش در استان ادلب در شهرک دانا می باشد. رزمندگان ساختمان شهرداری را به عنوان آخرين مرکز اين گروه به تصرف خود درآوردند. آنها همچنين توانستند بيش از 100تن از مزدوران داعش را به اسارت در آورند بقيه آنها مجبور به فرار شدند.