ضربه های پی درپی مقاومت بربناگوش رژیم

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن در صفحه تلگرامش نوشت: «‏بعد از تلاش منتقدین رسانه‌ای در افشای هویت ساختگی شخصی به نام حشمت علوی که مرتب در رسانه‌های متعدد آمریکایی به ویژه فوریز مقاله می‌نوشت، توئیتر این حساب را به تعلیق در آورده است. بررسی‌ها نشان داده است که چنین فردی وجود خارجی ندارد و این حساب توسط سازمان مجاهدین از آلبانی اداره می‌شد.

سازمان مجاهدین امروزه عملیات نظامی خود را در مسیر جنگ رسانه‌ای تعریف کرده است و هزاران نیروی این سازمان با قویترین امکانات رسانه‌ای که توسط آمریکا و اسرائیل در اختیار این سازمان در آلبانی قرار داده شده است روزانه به نشر هزاران توئیت و دیگر مطالب در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازند که هدف آنان براندازی و در همین چارچوب پروژه ی نا امید ساختن جامعه ایران می‌باشد.”

نسل انقلاب بخاطردارند ترهات خمینی را که وقتی عرصه برایش تنگ میشد حرفهایی میزدند که نخودیهای رژیم هم انگشت بدهان می ماندند. پس ازغصب انقلاب ضد سلطنتی توسط دزد بزرگ تاریخ معاصرایران- خمینی- دربهارنیم بند آزادی حاصل شده ازدوران گذار، مجاهدین ومتحدینشان دردانشگاهها، کارخانه ها، مزارع وخیابانها افشاگری پرشوربرعلیه ارتجاع تازه بدوران رسیده را به اوج رسانده ودمارازروزگاردیوسربراورده ازاعماق جهل وجهالت آخوندی درآوردند. خمینی باشم ضد انقلابی که داشت دشمن را بسرعت شناسایی کرد وآشکارا نعره زد که دشمن نه درشرق وغرب عالم که همینجا، بیخ گوش ما درتهران است. واین اتمام حجت پس ازسخنرانی پرشوروتاریخی شیرهمیشه بیدارایران، آقای مسعودرجوی تحت عنوان “چه باید کرد؟” بود.

قبل ازآن، خمینی مستقم وغیرمستقیم فتوای ریختن خون مجاهدین وهوادرانش را صادرکرده بود. خیلی پیش ازاین هم ، مجاهدین را عامل آتش زدن خرمنهای کشاورزان قلمداد کرده بود!

 حرامیان وچماقدارانش را درلباس امت همیشه درصحنه به خیابانها ودانشگاهها گسیل کرده بود بقصد شکافتن فرق سروچشم ازحدقه درآوردن ودست وپا خرد کردن آزادیخواهان. دراین ماهها دستگیریها وشکنجه توسط کمیته چی ها وپاسداران ولایی بیداد میکرد. بازهم دجال دوران غریده بود که جماعت مسعود رجوی خودشان خودشان را شکنجه میکنند. بیانات وفتاوی ریزودرشت خمینی وخمینی صفتان برعلیه رشیدترین فرزندان خلق را بسیاری ازمردم ایران دیده وشنیده اند. آنچه تازگی دارد حرفها وحدیثهای بقایای خمینی است که درحضیض ذلت ورسوایی به آنها آویزان میشوند. بیچاره شب پرستان ازخواب غلفت وجهالت چهل ساله بیدارنشده اند. نمیخواهند باورکنند دنیا ، دنیای انفجاراطلاعات ودوران تغییراست.

دیپلمات تروریست وسفیررژیم ملاها درلندن درنهایت استیصال ازدست حامیان دست اندرکاردرفضای مجازی به آه وفغان برخاسته که مجاهدین امروزه عملیات نظامی خودرا درمسیرجنگ رسانه ای تعریف کرده است!

وسرمست ازبسته شدن یک کاربرتویتری فعال مقاومت- حشمت علوی- امکانات استفاده شده درفضای مجازی را به دشمنان خیالی آخوندها حواله میدهد. قبل ازاینها، رسانه های رژیم کاربران حقیقی هوادار مقاومت درفضای مجازی را ربات میخواندند ومنکرحضورشان. راستش هرچه زمان میگذرد حرفها وتحلیهای مقاومت بخصوص رهبری پاکبازش دررابطه با ارتجاع حاکم بهترفهم میشود.

رهبری مقاومت پس ازسرفصل سی خرداد بارها وبه مناسبتهایی گفته ونوشته بودند شیخ وشاه درکشتارمجاهدین ومبارزین دست دردست هم داشته اند. شیخ وشاه وبقایای وامانده هردوجریان سردریک آخوردارند. ازیک کاسه می نوشند ودرسربزنگاهها متحد یکدیگرند. اتفاقا اظهارنظرها وموضع گیریهای توخالی آدمهایشان درمقابل اعتراض وایستادگی مردم ومبارزین هم عینا شبیه یکدیگراست. یادم است درماههای آخردوران شاه که توده مردم درصحنه حی وحاضربودند وحتی شبهای تاروطن را هم باشعارهای شب شکن ستاره باران میکردند ومرگ بردیکتاتورومرگ برشاه میگفتند. یکی ازژنرالهای پاسدارگونه آنها بنام اذهاری گفت اینها صدای واقعی مردم نیست. نوارضبط کرده ند ودارند ازبلندگوهای مساجد پخش میکنند. مردم خوش ذوق ایران هم بلافاصله شعاردادند اذهاری گوساله نوارکه پانداره!

اکنون نیزکفتاران وشغالان وابسته به قلعه وحوش ولایی میخواهند بالابی های مزدورشان دراینجا وانجا چنین وانمود کنند که رژیم آخوندی آلترناتیوقدری ندارد!

مجاهدین وشورای ملی مقاومت درایران وجهان حامی ندارند!

بیچاره کفتاران عمامه بسروگرازهای وحشی درحال انقراض ازهراس خیزش مردم وکانونهای شورشی درداخل وخارج درحال قالب تهی کردند هستند.

درماههای سپری شده ، ده ها هزارازکاربرهای فیسبوک ، انستاگرام وتویتروابسته به رژیم مسدود شده اند وحرامیان دل خوش کرده بودند که یک کاربرمقاومت هم درتویترحضورنخواهد داشت.

خوشبختانه به یمن تلاش این کاربروهموطنان آزاده، حشمت علوی فعال مقاومت به تویتربازگشت وحسرت بدلان وسینه زنان خیمه وخرگاه ولایت یک باردیگربوروکوروعزادارشدند.

تسخیرخیابانهای مرکزی بروکسل درشنبه گذشته- 25 خردادماه- وفریادهای حمایت ازقیام وهمبستگی با مقاومت ایران ، نشان داد که آخوندهای جنایتکاردراین عرصه نیزدستشان کاملا خالی است وباصطلاح آب درهاون میکوبند. تلاقی وتجلی اراده ها درپایتخت اروپا دیروزوخروش ایرانیان آزاده وشورشگردرپایتخت امریکا درفردا وتسخیرخیابانهای سایرشهرهای اروپایی درفرداها ،خواب ازچشم شب پرستان خواهد پراند.

پیام این کهکشانها به مردم ایران وکانونهای شورشی این است که اشرف نشانان وآزادیخواهان درسراسرجهان دوش به دوش آنها حاضربه یراق برای سرنگونی تام وتمام ملاها، روزوشب نمی شناسند. پیامشان به ازما بهتران درینگه دنیا هم این است که مردم ایران صاحب دارند ومردم ایران آلترناتیوی بغایت سازماندهی شده ومتشکل ومصمم برای جایگزینی دراختیاردارند. دریک کلام مردم ایران همه چیزدارند. ورژیم ملاها درسراشیبی سقوط هیچ چیزبه غیرازقدرت سرنیزه زنگ زده وفرسوده برایش باقی نمانده است.

محمد قرایی- سوئدخردادماه نودوهشت

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: