ضرب الاجل صدر برای حل بحران بصره

سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر در تهدیداتی کم سابقه، برای حل فوری و ریشه ای بحران در بصره ضرب الاجل تعیین کرد.

صدر که حامی در نطقی که هم اکنون به طور زنده در حال پخش از شبکه های خبری عراق است، درهمین راستا خواستار تشکیل فوری جلسه پارلمان عراق با حضور حیدرالعبادی نخست وزیر و وزیران بخش های مربوطه برای تشکیل یک کمیته عالی برای یافتن راه حلی فوری و ریشه ای شد.

وی هشدار داد در صورتی که این اتفاق نیفتد همه این مقامات فارغ از نوع منصبی که دارند باید جایگاه شان را ترک کنند ، هر چند دوره قانونی مناصبشان نیز به پایان رسیده است.

صدر همچنین از برگزاری اعتراضات خشم در بصره بر اساس برنامه ای که بزودی اعلام خواهد شد، خبر داد. ایرنا،