ضرب الاجل کشورهای ۴+۱ برای رژیم در مذاکرات در۲ روز اینده مشخص میشود

یک کارشناس سیاست خارجی رژیم همزمان با آغاز دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین گفت: سعی مقامات آمریکایی ظرف روزهای گذشته این بوده که بدون اینکه علنا و رسما ضرب الاجلی برای مذاکرات وین تعیین کنند، چنین القا نمایند که در جلسات غیر علنی دارند چنین کاری می کنند. 

به نوشته مثلث انلاین، امریکا قصد دارد ضمن هماهنگی با متحدانشان مشغول مشورت در مورد تعیین تاریخی به عنوان ضرب الاجل برای مذاکرات وین هستند. اروپائی ها نیز همین مسیر را در پیش گرفته اند. دیپلماتهای سه کشور اروپایی نیز به خبرنگاران گفته اند که دوشنبه و سه شنبه از این نظر که روشن خواهد شد، قصد ایران چیست، تعیین کننده خواهد بود

رژیم ایران خواهان لغو همه تحریم ها و گرفتن تضمینی از سوی امریکاست تا مطمئن باشد که آنچه ترامپ بر سر توافق هسته ای اورد، دوباره تکرار نخواهد شد اما به نظر می رسد که اوضاع پیچیدگی های خاص خود را دارد.

مذاکره کنندگان رژیم ایران پیشنویسی تهیه کرده که از سوی کشورهای اروپایی چندان روی خوشی به آن نشان داده نشد ولی روس ها میگویند که بعد از بررسی ها، تروئیکای اروپایی در مورد آن فکر کرده اند. از سوی دیگر تهران می گوید اگر غرب بخواهد یک امتیاز بدهد و ده امتیاز بگیرد، ایران زیر بار چنین کاری نخواهد رفت. آمریکایی ها هم در هفته اخیر در مورد ضرب‌الاجلی در خصوص رسیدن به یک توافق هشدار داده اند و بار تاخیر در رسیدن به یک نتیجه را تماما روی دوش ایران انداختند.

کوروش احمدی کارشناس رژیم در تحلیل این دور از مذاکرات میگوید: واقعیت این است که لحن طرف های غربی طی یک هفته گذشته قدری تند شده و ظرف چند روز گذشته علاوه بر تکرار تم و اتهام “وقت کشی” و کش دادن مذاکرات توسط رژیم ایران، به نوعی ضمنی و غیر رسمی صحبت از ضرب الاجل نیز می کنند که در امتداد و ادامه همان اتهام “وقت کشی” است.

طبعا بُعد تهدید آمیز بودن این اظهارات قوی است و البته به همین دلیل کاری است غیر سازنده.

سرنوشت بسته پیشنهادی رژیم ایران که در دور قبلی ارائه شد، به نظر می آید که اروپایی ها آن را جدی تلقی نکرده و حتی بابت آن خشمگین شدند.

وی در مورد توافق اژانس برای نصب دوربینها در مجتمع ساخت قطعات سانتریفیوژ در کرج معتقد است که این تحول خوب و مثبتی بود. رژیم ایران در این رابطه انعطاف خوبی از خود نشان داد و با آنکه مطابق موافقت پادمان الزامی به دادن دسترسی به مجتمع تسا نداشت، در این مورد به طور داوطلبانه با آژانس همکاری کرد. چرا که دسترسی به این مجتمع در چارچوپ برجام همآهنگی شده بود و اگر قرار به احیای برجام نمی بود، توافق در این مورد موضوعیت نمی داشت.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: