طرح روحانی در مبارزه با کرونا، انتخاب میان جان است و نان

اعضای رژیم در شورای شهر تهران هم از دست روحانی شیاد به ستوه امده اند و میگویند که ما هم نقشی در تصمیم‌گیری نداریم ، ما تنها می‌توانیم پیشنهاد دهنده باشیم و نظرات مشورتی خود را از طریق شهردار تهران به گوش تصمیم گیران برسانیم.

به نوشته خبرگزاری مهر، به اعتقاد شورای شهر رژیم، حمل و نقل عمومی در تهران باید تعطیل شود و فاصله گذاری اجتماعی در این ناوگان شلوغ بی تأثیر است. البته درخواست آنها تعطیلی ناوگان حمل و نقل در کنار تعطیلی شهر است. موضوعی که بر اساس سومین نظرسنجی شهرداری تهران، سه چهارم مردم تهران با آن موافق هستند.

محسن هاشمی رئیس شورای شهررژیم نیز معتقد است وقتی قرار است دو سوم مردم بر سرکارهای خود حاضر شوند، صحبت از تعطیلی مترو بی دلیل است و با این تعداد مسافر هم امکان رعایت فاصله اجتماعی وجود ندارد.

خنده دار ترین راه حل روحانی این است که برگردید سر کار و فاصله یک متری را رعایت کنید تا مبتلا نشوید. یکی نیست به این اخوند شیاد بگوید تازه دو سوم برگشته اند سرکار، مردم چسبیده به یکدیگر و جایی برای نفس کشیدن نیست.

البته عده ای میگویند شاید این طرحها را برای کشور دیگری میدهد . اکثریت نیز به او خندیده اند و گفته اند این شیوه یعنی مبتلا شدن اکثر مردم به بیماری.

به گفته مردم، انتخاب میان جان است و نان و مردم فردا به اجبار برای ماندن نان در سفرهای کوچک شأن، سوار مترو و اتوبوس می‌شوند و ساعت‌ها هم در شلوغی خیابان‌ها خواهند ماند تا منحنی رو به رشد مبتلایان کرونا در پایتخت یک تکان بلند تر بخورد و ۵ تا ۹ روز دیگر این جان‌ها تبدیل به اعدادی می‌شوند که آقای سخنگو از میزان مبتلایان و فوتی‌ها خواهد خواند.