طرح صیانت یک دیکتاتوری را دارد شکل میدهد تحت نام قانون+ویدئو

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس رژیم در برنامه تلویزیونی گفت: طرح صیانت، تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است که می‌تواند تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی را تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که مقام رهبری تصمیم گیری درباره فضای مجازی را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار داده اند.

گفتنی است پیش از این مهرداد ویس کرمی دبیر کمیسیون طرح صیانت این طرح را یک طرح حاکمیتی خوانده بود. دیده بان رژیم