طرح فاصله گذاری ولی فقیه و روحانی برای کشتن میلیونها ایرانی

نگرانی سازمان نظام پزشکی از گسترش اپیدمی کرونا

سازمان نظام پزشکی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به گسترش اپیدمی کرونا و بیماری کووید 19 با اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند، بدون رعایت اصول علمی و نظارت جدی ابراز نگرانی کرد. 

به نوشته ایرنا، ا ین سازمان ادر بیانیه ای درباره کنترل اپیدمی و مدیریت کرونا و بیماری کووید 19 افزود: « اگر چه‌ راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی هدف اصلی اعلام فاصله‌گذاری هوشمند بوده است ولی بدون در نظر گرفتن لوازم علمی و اجرایی، زحمات گذشته همه مردم و مسئولان و کادر پزشکی به هدر رفته و تهدیدهای جدی در مورد اوج گرفتن مجدد بیماری پیش‌رو خواهد بود.»

بیانیه سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: “در ارزیابی‌های علمی و اپیدمیولوژیک، اجرای این مدل وقتی ممکن و مفید است که تعداد و آمار واقعی مبتلایان به حدی کم باشد که قابل رصد و ارزیابی نه تنها افراد، بلکه خانواده‌ها با تست‌های دقیق آزمایشگاهی و کنترل فعال موارد، میسر باشد.”

اعلام نگرانی سازمان نظام پزشکی به دلیل شرایط اجرایی پیش‌رو است، “این نگرانی به دلیل فاصله زیادی است که چه در مورد آمار اعلامی وزارت بهداشت و چه با توجه به آمار واقعی مبتلایان با حد علمی پذیرش فاصله‌گذاری هوشمند وجود دارد.”

سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: “توصیه اخیر سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از کشورهایی که شرایط مشابه ایران دارند تمدید کنترل‌های موثر و اعمال نظارت‌ها برای مدت زمان بیشتر تا رسیدن به حد قابل قبول شیوع برای اعمال فاصله‌گذاری هوشمند و حداقل تا 12 اردیبهشت بوده است. “