طغیان کرونا در بیمارستان های سنندج

رژیم و اعوان و انصارش بارها اعلام کرده اند که موفقیت کرونا در ایران، شیوه برخورد با این ویروس و راه حلهای ان را مدیون راهبردی خامنه ای ، ولی فقیه درمانده میدانند. حالا بعد از چند ماه از گذشت کرونا، ایران یکی از عقب مانده ترین کشورها در برخورد با این بیماری است به طوری که هر روز چند استان به حالت بحرانی و انفجاری میرسند به طوری که سخنگوی دروغگو برکنار شد و روحانی کذاب هم یواش یواش دستهایش را بالا کرده است و میگوید در وضعیت نگران کننده قرار داریم.

حالا از کردستان هم صدا بلند شده است: “شمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های کردستان به صورت نگران کننده ای رو به افزایش بوده و این در حالی است که مقابله با بیماری کرونا در بیمارستان ها بسیار پرهزینه بوده و تاب آوری کادر درمان نیز روبه اتمام است.”

به گزارش ایسنا، طی هفته اخیر آمارها نشان می دهد که کرونا در کردستان طغیان کرده و با شدت شیوع بالایی همه اقشار و مناطق استان را دربر گرفته است.

مقامات علوم پرشکی استان کردستان پیش از این هشدار داده بودند .استاندار کردستان امروز(24خرداد)  اظهار کرد: ظرفیت بخش کرونایی بیمارستان بعثت سنندج که به عنوان پشتیبان دوم در نظر گرفته شده بود پر شده است. وی افزود: روز پنجشنبه هم ظرفیت بیمارستان توحید این شهر پر شده بود که نشان دهنده انفجار بیماری کرونا در سنندج و استان کردستان است.