ظریف:۱۰روز پیش به چینی ها اطلاع دادم، ما اماده ایم

ظریف: ۱۰ روز پیش به چینی‌ها اطلاع دادم که آماده برای انجام مذاکره نهایی درباره قرارداد ۲۵ ساله هستیم

ظریف درباره زمان نهایی قرار داد ۲۵ سال ایران و چین عنوان کرد: “حدود ۱۰ روز پیش در گفت‌وگوی ویدئو کنفرانسی که با وزیر خارجه چین داشتم به آنها اطلاع دادم که ما آماده برای انجام حدود ۱۰ روز پیش در گفت‌وگوی ویدئو کنفرانسی که با وزیر خارجه چین داشتم به آنها اطلاع دادم که ما آماده برای انجام نهایی کردن پیش نویس هستیم

به گزارش ایلنا، ظریف درباره روند پیگیری تصویب سند جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین گفت: در اسفندماه چینی‌ها پیش‌نویس خود را بر مبنای پیش‌نویسی که ما تهیه کرده بودیم ارائه کردند و ما در حال حاضر در حال بررسی و نهایی کردن این دو پیش‌نویس هستیم تا به یک توافق برسیم. حدود ۱۰ روز پیش در گفت‌وگوی ویدئو کنفرانسی که با وزیر خارجه چین داشتم به آنها اطلاع دادم که ما آماده برای انجام مذاکره نهایی هستیم به منظور نهایی کردن پیش نویس.

وی افزود: زمانی که این متن نهایی شود و مورد توافق دوطرف قرار بگیرد در مراجع قانونی نیز به تصویب خواهد رسید.