ظریف با وزیر امور خارجه سوئد خانم مالگوت والستروم دیدار کرد

افتاب نیوز: وزیران خارجه ایران و سوئد در ژنو با یکدیگر دیدار کرده و در خصوص مسائل منطقه‌ای و فعالیت های سوئد در حل و فصل بحران یمن گفت وگو و تبادل نظر کردند.

محمد جواد ظریف و خانم مالگوت والستروم همچنین درباره همکاری های طرفین در موضوعات چندجانبه بین المللی، اولویت گفت وگوهای حقوق بشری به جای اقدامات گزینشی در سازمان های بین المللی و سایر مسائل مورد علاقه گفت وگو و تبادل نظر کردند.

وزیران امور خارجه ایران و سوئد بر لزوم ادامه تماس ها در خصوص مسائل مختلف دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی تاکید کردند.