ظریف: دبیرکل ملل گزارش کاملا غلط و خارج از اختیاراتش صادر کرده

به عقیده اقای نسبتا ضمخت که ظریف نامیده میشود ، دبیرکل ملل متحد گزارش کاملاً هم غلط و هم بی جا و هم خارج از اختیارات خود صادر کرده است.

به گزارش مهر،در پایان سفر خود به مسکو در مصاحبه با خبرنگاران، اظهار داشت: دو بار آقای رئیس جمهور با پوتین تلفنی صحبت کردند اما در این ایام ملاقات حضوری نداشتیم و نیاز بود بر مسائل دوجانبه مروری داشته باشیم و توافقات رؤسای جمهور را تسریع کنیم.

وی افزود: در موضوع سوریه گفتگوی خوبی داشتیم و توافق کردیم که اجلاس مجازی سران برگزار شود و به زودی تاریخ آن را پیشنهاد خواهیم کرد. توافق کردیم که ایران کماکان میزبان اجلاس حضوری سران بعد از بهبود شرایط باشد، اما موضوعی که بیشترین زمان را به آن اختصاص دادیم، تحولات مربوط به برجام و اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود.

ظریف با بیان اینکه” در گزارش اخیر آژانس متأسفانه به نتیجه رسیدن قسمتی از فشارها را شاهد بوده‌ایم، گفت: نیاز است با همکاری و همفکری مانع این شویم که این سیاست به نتیجه مطلوب طراحان آن یعنی نابود کردن برجام برسد. ما و روسیه و چین را برخی کشورهای دیگر اهداف مشابهی داریم”

.

وی گفت: “موضع ایران روسیه و دیگر کشورها راجع به این قضیه مشابه است. متأسفانه دبیرکل ملل متحد گزارش کاملاً هم غلط و هم بی جا و هم خارج از اختیارات خود صادر کرده که کاملاً مشهود است تحولاتی که در آژانس و دبیرخانه اتفاق افتاده به دلیل اینکه کرونا باعث شده، حضور کشورها در این سازمان‌ها کمتر شده و آمریکا توانسته با استفاده از فشار نامربوط خود این سازمان‌ها را منحرف کند و در جهت اهداف خود حرکت کند. در این زمینه ایران و روسیه موضع مشترک دارند.”