عاملی، دبیر شورای عالی ارتجاع فرهنگی: کشور ۶۰ میلیون کاربر فضای مجازی دارد

عاملی: دشمنان جمهوری اسلامی در دهه اخیر جمهوری اسلامی را رژیم معرفی کردند که این موضوع جفای بزرگی در حق انقلاب بود.
مهمترین کار شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباط با نسل دانشگاهی بوده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: اجرایی شدن مصوبات شورای انقلاب فرهنگی مستلزم همدلی و همکاری است. ما بنا داریم اسناد شورای انقلاب فرهنگی را به طور کلی انجام دهیم و در واقع زمینه اجرایی شدن سندها را در این شورا ایجاد خواهیم کرد.

عاملی تأکید کرد: در حال حاضر ما در کشور با جامعه‌ای روبرو هستیم که ۶۰ میلیون کاربر فضای مجازی دارد که باید از این ظرفیت برای قدرت انقلاب استفاده کنیم. جماران