عدم حضور مردم در اعدام علنی یک جوان انقلابی در استان کرمانشاه

Edam5صبح روز ۲۱ بهمن ماه سال 1393 رئیس جنایتکار دادگستری روانسر بنام سلیم قنبری به ضرب گلوله های یک جوان انقلابی بنام حسین عبدالهی به هلاکت رسیده و ساعتی بعد این جوان انقلابی در پی درگیری مسلحانه با نیروهای سرکوبگر حکومتی زخمی گشته و سپس دستگیر می شود.

دژخیمان پلید نظام ضد ایرانی جمهوری اسلامی پس از یک سال و نیم زندان و شکنجه ی این عنصر انقلابی مردمی، صبح روز پنج شنبه 21 مرداد 1395 وی را در یکی از بلوارهای اصلی شهر روانسر به دار آوخته و به شهادت رساندند.

نکته ی قابل توجه اعدام علنی این جوان انقلابی 33 ساله این بود که مردم شهر روانسر به احترام این جوان انقلابی و در اعتراض به اعدام وی، در محل اعدام حضور پیدا نکردند. در لحظه ی اعدام این جوان انقلابی تنها مزدوران و سرکوبگران حکومتی حضور داشتند.

لازم به ذکر است که سلیم قنبری، رئیس جنایتکار دادگستری روانسر یکی از افراد مورد تنفر مردم در شهر روانسر بود که خون تعداد بی شماری از فرزندان استان کرمانشاه در دستانش خشکیده بود.