عدم صدور مجوز برای سفر سفیر رژیم در سازمان ملل به فیلادلفیا

وزارت خارجه امریکا از صدور مجوز بر ای محمد خزاعی سفیر رژیم ایران در سازمان ملل متحد  ، برای سفر به فیلادلفیا  خود داری کرده است.

خزاعی قرار بود در ماه فوریه در نشستی در شورای امور جهانی فیلادلفیا شرکت کند.

بر اساس گزارش منشر شده در “هافینگتون پست”  افزود شورای امور جهانی فیلادلفیا قرار بود ۵ فوریه میزبان محمد خزاعی باشد. سازمان‌دهندگان نشست این شورا می‌گویند، درخواست کسب مجوز برای سفر خزاعی به فیلادلفیا را ۳ دسامبر ۲۰۱۳ به وزارت خارجه تسلیم کرده بودند.