عراقچی: امریکا پرونده هسته ای ما را به شورای امنیت میبرد

عباس عراقجی با ترس و نگرانی از عاقبت برنامه هسته ای رژیم و اینکه امریکا به زودی این پرونده را به شورای امنیت میبرد خواهان کوتاه امدن در مقابل امریکا شد.

به نوشته بهار نیوز، وی که عاقبت رژیم را بسیار وحشتناک و خطرناک توصیف میکرد، گفت: ” نباید اجازه دهیم آمریکا مجددا ایران را به عنوان یک تهدید امنیتی معرفی کند، هر حرکتی که ایران را در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید معرفی کند، بازی در زمین امریکا است”!!!!!

عباس عراقچی نگرانی خود را از فعالیتهای امریکا و رفتن پرونده هسته ای به شورای امنیت را با بیان اینکه اکنون درگیر یک معرکه سنگین سیاسی، اقتصادی و حقوقی با آمریکا در چارچوب سیاست فشار حداکثری این کشور هستیم، گفت : “آمریکایی‌ها اخیرا فشار حداکثری خود را به حد اعلای خود رسانده‌اند؛ در حال حاضر مهمترین هدف آمریکا، بردن مجدد ایران به شورای امنیت است؛ در این راستا همه ظرفیت‌ و توان خود را بسیج کردند و این یک بازی خطرناکی است و اگر ما در این بازی گرفتار شویم، خسارات راهبردی برای ایران به همراه خواهد داشت.”