عراقچی: دستاورد ۵دور مذاکره:تحریم های اولیه، ثانویه و 500 تحریم باقی است

مجلس رژیم، عباس عراقچی و مذاکره کننده وین را برای توضیحاتی به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس اخوندی فرا خوانده بود . عراقچی در گزارشی از این پنج دوره مذاکرات که قرار است روز شنبه هفته اینده، دور ششم ان اغاز شود گفته است: تا پایان دور پنجم مذاکرات از ۱۵۰۰ تحریم حقیقی و حقوقی هسته‌ای و برجامی، ۱۰۰۰ تحریم برداشته شده و ۵۰۰ تحریم کیفی باقی مانده است. علاوه بر این تحریم‌های اولیه و ثانویه نیز پابرجاست.

به نوشته مهر، وی تأکید کرد: با توجه به باقی ماندن این حجم از تحریم‌ها، وعده‌های رئیس جمهور مبنی بر اینکه تحریم‌ها لغو شده و دیوار آن شکسته شده، محقق نشده است و در مدل فعلی مذاکرات محقق نخواهد شد.

به گفته عراقچی، تاکنون برای راستی آزمایی تعهدات غرب مدلی تعریف نشده، بنابراین نمی‌توان ادعای به نتیجه رسیدن مذاکرات را مطرح کرد.