عراق: الکاظمی اشتباهات نخست وزیر پیشین راتکرارکرد

محمد الغبان رئیس فراکسیون پارلمانی الفتح در مجلس عراق

شفقنا- «محمد الغبان» رئیس فراکسیون الفتح به رهبری هادی العامری در پارلمان عراق گفت: مصطفی الکاظمی نخست وزیر مکلف در سازو کار انتخاب نامزده، اشتباهات محمد توفیق علاوی نخست وزیر مکلف پیشین را تکرار کرد.

به شفقنا ، الغبان به خبرگزاری رسمی عراق(واع) گفت: فراکسیون های سیاسی پیش از این با الکاظمی بر سر تفویض اختیار انتخاب کابینه به دور از سهمیه بندی ها توافق کرده بودند به شرط اینکه نامزدی که انتخاب می کند، کارآمدی، شفافیت و مقبولیت را داشته باشد و این معیارها بر همه نامزدها اجرا شود.

وی افزود: نخست وزیر مکلف  در شیوه و سازوکار انتخاب نامزدها، اشتباهات نخست وزیر مکلف پیشین را مرتکب شد و همین موضوع موجبات اعتراض فراکسیون ها و درخواست تصحیح مسیر و تغییر نامزدها را فراهم آورد.

پیش از این فراکسیون های دولت قانون تحت رهبری نوری مالکی و ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی، جلسه رای دهی به دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر مکلف را تحریم کردند.