عراق خرید تولید برق از ایران را کاهش داده است

مقام عراقی: افزایش تولید خرید برق را کاهش داده است

سخنگوی وزارت برق عراق با بیان اینکه کشورش در حال حاضر بیش از 13 هزار مگاوات ساعت برق تولید می‌کند ُ‌اظهار داشت که به دلیل نزدیک شدن به خودکفایی در تولید این انرژی واردات آن کاهش یافته است .

به نوشته ایرنا ، “«احمد العبادی» (دوشنبه) به روزنامه دولتی «الصباح» عراق گفته است: میزان برقی که اکنون نیروگاه های عراق تولید می کنند نیاز داخلی را به انرژی پوشش می دهد بر همین اساس عراق به مقدار ۷۵ درصد بی نیاز از خرید برق از جمهوری اسلامی ایران شده است.”

این مسوول عراقی بیان کرد”. میزان تولید اکنون ۱۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات ساعت است اطمینان داد که در صورت افزایش تقاضا برای برق امکان افزایش تولید وجود دارد.”

العبادی گفت: عراق از خرید برق و حتی واردات گاز مورد نیاز برای فعالیت نیروگاه های تولید برق از جمهوری اسلامی ایران کاسته و تنها خط انتقال انرژی فعال بین دو کشور در زمان حاضر خط «مرصاد – دیاله» است.

سخنگوی وزارت برق عراق همچنین با اعلام کاهش واردات گاز از ایران افزود که در زمان حاضر تنها برای تغذیه نیروگاه های «بسمایه»، «المنصوریه»، «القدس» و «شهرک صدر» یک خط انتقال گاز فعال است و همه نیروگاه های جنوب عراق بی نیاز از گاز ایران شده اند.

سخنگوی وزارت برق عراق، هفته پیش گفته بود که وزارت برق می تواند 19/2 هزار مگاوات برق تولید کند اما با توجه به عدم نیاز برخی نیروگاه ها متوقف شده است.او تأکید کرد که این حجم تولید برق در تاریخ عراق بی سابقه است.

کمبود برق از مشکلات اصلی دولت های عراق و از عوامل اصلی تظاهرات اخیر در این کشور بوده است. در حال حاضر دو شرکت زیمنس آلمان و جنرال الکتریک امریکا در حال کمک به عراق برای به روز سازی شبکه برق و افزایش تولید هستند.