عربستان سعودی به ایران در مورد دخالت در عراق هشدار داد

عربستان درمورد دخالت در درگیری های عراق به ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری رویتر، شاهزاده سعود الفیصل، وزیرخارجه عربستان، روز چهارشنبه در هشداری آشکار به ایران گفت: قدرت های خارجی نباید در درگیری های عراق دخالت کنند.

سعود فیصل همچنین اظهار داشت که عراق در استانه یک جنگ تمام عیار قرار گرفته که برای منطقه بسیار خطرناک است.

هشدار عربستان زمانی اعلام میشود که  مقامات ایرانی که گفته بودند از هیچ اقدامی برای دفاع از مکانهای مقدس شیعه در عراق فروگزار نخواهند کرد.

عراق، عربستان سعودی را به حمایت از گروه داعش متهم کرده است.