عربستان و کره جنوبی پروتکل یک توافق برای همکاری در زمینه انرژی هسته ای امضاء کردند

عربستان سعودی و کره جنوبی امروز پروتکل یک توافق را برای همکاری در زمینه انرژی هسته ای به امضا رساندند.

به گزارش رادیو فرانسه، این توافق به هنگام سفر رسمی خانم “پارک-جئون-های”، رئیس جمهوری کره جنوبی، به ریاض، به امضا رسید.

خانم “پارک-جئون-های”، در این پیوند گفت که بنا بر این توافق، شرکتهای کره جنوبی در ساختن دست کم دو رآکتور اتمی کوچک و یا متوسط در عربستان سعودی، همکاری خواهند کرد.

گفتنی است که عربستان سعودی طرح های بلند پروازانه ای را در این پیوند در سر می پروراند و خواستار ساختن ۱۶ رآکتور اتمی تا سال ۲۰۳۰ است. گر چه گفته می شود این برنامه اتمی برای مصارف غیر نظامی توصیف شده، اما ریاض خواست خود را مبنی بر استفاده از این انرژی در زمینه های نظامی هم پنهان نکرده است. این توافق نشان می دهد که عربستان سعودی نمی خواهد از قدرت ها و رقیبان اتمی منطقه عقب بماند و از این رو رهبران و مسئولان این کشور از سال ۲۰۱۱ به روشنی از اراده خود در پیوستن به جمع کشورهای دارنده سلاح اتمی سخن گفته اند.
این توافق به هنگامی انجام می گیرد که آمریکا و ایران در مرحله های پایانی گفتگوهای خود بر سر پرونده اتمی این کشور قرار دارند.

کارشناسان بر این باورند که توافق عربستان سعودی با کره جنوبی در زمینه برنامه هسته ای غیر نظامی، راه را برای دستیابی به توافقی با پاکستان برای راه انداختن برنامه اتمی نظامی هموار خواهد ساخت.

از مهدی مظفری، استاد روابط بین الملل در دانمارک پرسیدم هدف عربستان سعودی نمی تواند در به راه انداختن یک برنامه اتمی پربها، دستیابی به انرژی ارزان باشد چون این کشور یکی از مهمترین ذخایر نفتی را داراست و در صورت داشتن اراده برای گسترش انرژی های نو و از جمله انرژی خورشیدی هم می تواند هم به خود و هم به وضعیت خطرناک محیط زیست در جهان در پیوند با گرم شدن کره زمین کمک شایانی بکند!

مهدی مظفری می گوید: عربستان همچون مصر از اتمی شدن ایران و نزدیکی آمریکا و این کشور نگران است. بنابراین، این تلاش را در راه دستیابی به انرژی انجام نمی دهد، بلکه هدفش دستیابی به انرژی اتمی برای ساختن بمب است که بتواند در برابر خطری که می تواند کشورهای همجوار اتمی شده برایش به وجود بیاورد، بایستد.