عضو شورای سردبیری فارس، خبرگزاری سپاه پاسداران مرد

«سیدعبدالله زاویه» از سردبیران خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسدارن براثر ابتلا به ویروس کرونا، ظهر امروز در بیمارستان بقیةالله مرد.

عبدالله سید احمدی زاویه بیش از 15سال در خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس در سمت های مختلفی کار میکرد.

وی همزمان در دانشکده خبرگزاری فارس در مقاطع مختلف تدریس می‌کرد. فارس