عضو شورای عالی کار: مسئولان اهمیتی به زندگی کارگران نمی دهند

عضو شورای عالی کار در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه در حال حاضر با موضوع بیمه بیکاری کارگران موافقت نمی‌شود گفت: ” گل و بلبل نشان دادن وضعیت کارگران در شرایط فعلی چندان مطلوب و راضی کننده نیست، اگرچه در حال حاضر در گوشه و کنار مطرح می‌شود که مسئولان شرایط را برای کارگران و کارفرماها آماده کرده اند اما در واقعیت اینگونه نیست و تنها آرام بودن این دو قشر مد نظر مسئولان است.”

مویدی با اشاره وضعیت بسیار بد معیشتی کارگران گفت اعتقاد دارم که در حال حاضر چگونه زندگی کردن و گذراندن امور کارگران چندان مد نظر مسئولان قرار ندارد. انها میخواهند فقط کارگران ارام باشند و صدایشان بلند نشود. در این شرایط هیچ کس از زندگی کارگران با خبر نیست که این قشر چگونه و چطور امورات‌شان را می گذرانند.

وی گفت: در حال حاضر کارگران به دلیل مشکلاتی که ویروس چینی برای کارفرمایان ایجاد کرده است ناچارند که از مرخصی سالیانه استفاده کنند که این امر باعث می شود پس از بازگشت به کار مرخصی های‌شان بسوزد و از بین برود. نبود تولید باعث شده که کارفرماها حقوقی کارگران را با سه الی چهار ماه تاخیر بپردازند و کارخانه و واحدهای تولیدی که در ماه‌های گذشته به دلایل متعددی سه الی چهارماه حقوق کارگران را نپرداخته اند مشکلات موجود باعث می شود که مدت زمان پرداخت به هفت الی هشت ماه افزایش پیدا کند.”

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه در حال حاضر مسئولان به هیچ وجه مشکلات کارگران و کارفرماها را حل نکرده اند افزود: مسئولان همواره فکر و ذهن‌شان را بر روی آرام بودن قشر کارگران معطوف کرده اند نه حل مشکلات! حتی یک تصمیم وا قدامی جهت رفع مشکلات کارگران انجام نداده اند بطوریکه مشکلات کارگران همچنان پا برجاست و روز به روز بیشتر هم می شود.

مویدی با اشاره به اینکه شرایط فعلی سبب شده که رژیم از موضوع بیماری کرونا سو استفاده کنند و در حال حاضر افراد مشکلات اقتصادی را بر گردن کارگران میاندازند و دولت میخواهد مشکلات مالی را به ضرر کارگران تمام کند.