عقب نشینی وحذف ماده ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسراییلی

5ec03bf110c26_2020-05-16_23-46

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم از تصویب طرح نهای مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیل خبرداد اما تاکید کرد که ماده ۱۱ که مربوط به روبرو شدن ورزشکاران و مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیلی بود را حذف کرده اند.

به نوشته برنا،” «محمدجواد جمالی نوبندگانی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در رابطه با ماده 11 طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: ماده 11 این طرح که ورزشکاران را از مسابقه دادن با ورزشکاران رژیم صهیونیستی منع می‌کرد، حذف شد.”.

وی بطور ضمنی از وحشت و ترس رژیم در صحنه بین المللی پرده برداشت و گفت:” وقتی این امر به صورت قانون باشد آنها این قضیه را مستمسک قرار می‌دهند و با وجود اینکه رژیم صهیونیستی از کنفدارسیون آسیایی حذف  شده است، احتمال اینکه همه رشته‌های ورزشی با همین قانون از بازی‌های جهانی و المپیک مرحوم کنند، وجود داشت. بنابراین براساس آن چیزی که امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شد، دیگر ماده 11 در این طرح وجود ندارد.”

این عضو مجلس رژیم یاداوری کرد: “: نه اینکه ما از موضع به حقمان در برابر این رژیم عقب‌نشینی کرده باشیم، بلکه خواستیم بهانه مکتوبی را دست رژیم صهیونیستی و عوامل آن در فدراسیون‌های جهانی نداده باشیم.”