علم‌الهدی: لاابالی‌گری‌ها در مراکز تفریحی، علت گسترش کرونا

خوک خامنه ای در مشهد گفت: ستاد ملی کرونا با کمک علما و کارشناسان دینی، طرح جامع تعظیم شعائر را درخصوص چگونگی برگزاری مراسم هایی مثل غدیر و محرم تدوین کند

به نوشته افتاب نیوز، علم الهدی گفت: ” بیشترین رعایت اصول بهداشتی در برپایی شعائر الهی به چشم می‌خورد اما در مراکز مختلف تفریحی، چنین رزم مردمی را مشاهده نمی‌کنید یعنی مشکل ما در این‌که این شهر و استان منطقه قرمز قرار گرفته است، عمدتاً به خاطر بی ملاحظگی‌ها و لاابالی‌گری‌هایی است که برخی در حفظ اصول بهداشتی در مراکز تفریحی و اقتصادی قرار می‌دهند.”