علم الهدی: کسی به حرف خامنه ای گوش نمیکند

علم الهدی در دیدار روز گذشته خود با طلاب و استادان مدرسه علمیه مکتب نرجس در محل این مدرسه، گفت:  در شرایط کنونی کشور هر کسی بخواهد در این مسیر قدم بردارد، بدون داشتن بصیرت در عرصه های اجتماعی و سیاسی نمی تواند فعالیت کند. وی ادامه داد: آن فردی که در این زمینه ها بصیرت ندارد، با وجود همه فضیلت های علمی خود نمی تواند عنصری موفق باشد.

امام جمعه مشهد همچنین به تبیین فتنه ای که به حوزه های علمیه نفوذ کرده است، پرداخت و گفت: امروز در بین همه فتنه ها و توطئه هایی که در عرصه انقلاب و انقلابی بودن در جامعه ما وجود دارد، فتنه ای است که متاسفانه در حوزه های علمیه ما نیز نفوذ کرده که طلاب اعم از برادر و خواهر را از عرصه های روشنگری و بصیرت ورزی برحذر می دارند.

وی اضافه کرد: برخی چنین ترویج می کنند که یک طلبه باید درس بخواند و جز آن، به چیز دیگری نباید توجه داشته باشد و توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی او را از مباحث علمی و دینی خود دور می کند یا نویسنده ای وظیفه دارد در آثار خود منحصرا احکام خدا و مبانی اعتقادی دین را ترویج کند و مباحث اجتماعی و سیاسی سبب می شود این نوشته در جناح خاصی قرار بگیرد و دیگر به این نوشته توجه نشود..

علم الهدی با اشاره به این که همه این ها توطئه عوامل نفوذی دشمن در داخل حوزه است، خطاب به طلاب گفت: به همان اندازه که سطح معلومات شما بالا می رود، باید سطح بصیرت سیاسی و اجتماعی شما نیز بالا رود و الا نمی توانید به عنوان یک خادم در مسیر امام زمان(عج) عنصری موثر باشید.

مشکل ما همین است که دستگاه ها در پیگیری فرامین رهبری عمل نمی کنند، خراسان