علی‌اف دیگر نمی‌تواند خودش را شیعه و دوستدار اهل بیت(ع) جا بزند!

بعد از توسری اذربایجان به رژیم ملاها و تغییر مسیر هوایی هواپیماهای خود به ارمنستان و اینکه خواسته های ملاها را قبول نخواهیم کرد، رژیم در حال دق کردن از دست اذربایجان و الهام علی اف است. تمامی نیروهای واپس مانده خود را به صحنه کشانده است تا حرفی بزنند.

حسن نوروزی از جامعه روحانیت رژیم میگوید: الهام علی‌اف امروز دریافته و درواقع احساس خطر کرده که پایه‌های قدرتش در آذربایجان در حال سست شدن است و دیگر نمی‌تواند با ظاهرسازی خودش را شیعه و دوستدار اهل بیت(ع) جا بزند.اقدامات وی سنخیتی با شعارها و رفتارها و روحیات انقلابی مردم آذربایجان که در مواقع مختلف از آنها می‌بینیم ندارد.

وی ادامه داد: علی‌اف در حالی به رژیم اسرائیل برای حفظ قدرتش پناه می‌برد که گویا نمی‌داند این رژیم در برابر چند چریک فلسطینی مستأصل است و نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. آن وقت چگونه می‌خواهد حامی الهام علی‌اف باشد و از او پشتیبانی کند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: