خرم: اگر رئیس‌جمهور بعدی دموکرات باشد، ۱۰۰ درصد به برجام بازخواهد گشت

علی خرم، نماینده پیشین ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل می گوید: اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا دموکرات باشد، این کشور صد در صد به برجام بازخواهد گشت و اگر جمهوری خواه باشد، بازگشت آمریکا بستگی به این دارد که آن فرد چه کسی است.

او افزود:  در مورد اینکه نمایندگان مستقیما وارد شده و ترامپ را استیضاح کنند، هنوز هیچ آثاری دیده نمی شود. اگر چه به جهت این که ترامپ به منافع ملی آمریکا صدماتی زده، می توانند او را زیر سوال ببرند اما اینکه ترامپ کار مشخصی انجام داده باشد که نقض فاحش قانون اساسی باشد مسئله دیگری است.

او افزود: تا کنون دروغ گفتن ترامپ در مورد روسیه و در مورد زنانی که با آنها رابطه داشته، لغو قانون اساسی امریکاست اما هنوز آن قدر پر رنگ نشده تا استیضاح شود. حال باید صبر کنیم و ببنینم مجلس نمایندگان جدید که بر سر کار خواهد آمد، چه رفتاری با ترامپ خواهد داشت.

او درباره احتمال بازگشت آمریکا به برجام نیز گفت: اگر رییس جمهور جدیدی سر کار بیاید، چه جمهوری خواه باشد و چه دموکرات، چنین احتمالی وجود دارد. حال اگر دموکرات باشد، که صد در صد برمی گردد و در چهارچوب قبلی ادامه می دهد. اما اگر جمهوری خواه باشد، این احتمال وجود دارد که این کار را انجام دهد و البته ممکن است چنین کاری نکند؛ بستگی دارد که رییس جمهور جمهوری خواه چه کسی باشد.انتخاب