غارت بیت المال – سازمان اوقاف و امور خیریه بزرگترین زمین‌خوار است

یک نماینده رژیم در مجلس شورای اخوندی از سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یک «زمین‌خوار بزرگ» نام برد و این سازمان را به «تصرف زمین‌های منابع ملی و دادن پروانه ساخت» متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رژیم از رشت، روز سه شنبه اول مهر علاوه بر اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه یک زمین‌خوار بزرگ است افزود: «زمین‌خواری‌های بزرگ در کشور ما توسط سازمان‌ها و نهاد‌ها صورت می‌گیرد… که در راس آن‌ها سازمان اوقاف و امور خیریه است».

جعفرزاده همچنین گفت: «در زمینه تولیت امامزاده‌ها و نحوه عملکرد سازمان اوقاف در دیگر مسائل اقتصادی جای سوال زیادی دارد و به شکلی این سازمان به تنهایی پروانه ساخت، فروش و تغییر کاربری می‌دهد».

وی تصریح  کرد: مستنداتی وجود دارد که «اداره اوقاف مجوز ساخت به مستاجرین خود داده است».

سازمان اوقاف و امور خیریه بر اساس قانون تشکیل این سازمان، اداره موقوفات فاقد متولی، امامزاده‌ها و اماکن مذهبی به استثناء مساجد و مدارس دینی، خیریه‌های فاقد مدیر و گورستان‌های متروکه را بر عهده دارد.

علی ربیعی، مدیر روابط عمومی این سازمان، ۱۳ آبان ۱۳۹۰ گفته بود که ۱۲۷ هزار موقوفه در ایران وجود دارد و یک سوم مساحت ایران، وقف است.

نماینده رشت همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه را متهم کرد که زمین‌های متعلق به منابع ملی را تصرف کرده و راسا مجوز گردشگری می‌دهد.

به گفته جعفرزاده ایمن آبادی، این سازمان به یک «بنگاه بزرگ اقتصادی» تبدیل شده است در صورتی که وقف، جنبه دینی دارد.

وی تاکید کرد: «فکر می‌کنم اگر این گونه پیش رود سازمان اوقاف بتواند در آینده‌ای بسیار نزدیک به اندازه یک کشور مستقل، زمین در اختیار داشته باشد».

محمد علی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز ۱۳ شهریور گفته بود که سازمان اوقاف و امور خیریه برخی از زمین‌های منابع طبیعی را «اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده است».

محمد مهدی حاتمی، معاون حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه، ۱۷ شهریور، اتهام زمین‌خواری و صدور مجوز ساخت و ساز توسط این سازمان را رد کرده بود.