غلامرضا جلالی: دشمن می‌تواند با نفوذ در سیستم هوشمند، مدیریت شهری ما را در دست بگیرد

غلامرضا جلالی هصبح امروز سه شنبه ( 15 آبان ) گفت: با ابراز دشمنی استکبار جهانی ما شاهد رویکردهای نوین و جدیدی در دشمنی آمریکا با ایران هستیم.

سرکرده سازمان پدافند غیر عامل گفت:  دشمن مردم را هدف اصلی اقدامات ضد ایران قرار داده و با ابزار رسانه، سایبر و شبکه های اجتماعی اهداف خود را دنبال می کند.

وی  به توسعه فضای سایبری و اینترنت اشیا و اینترنت مردم اشاره کرد و گفت: با پیشرفت تکنولوژی و فضای سایبری، کنترل دولت کاهش و تهدیدات افزایش یافته است.

وی هوشمندسازی اشیاء را یک تهدید برای کشور دانست و افزود: هوشمندسازی اشیاء موجب ارتباط اجزا سیستم، تبادل داده ها، برنامه ریزی و کنترل از راه دور می‌شود و به همین دلیل امکان نفوذ دشمن و کنترل از راه دور می‌تواند به آنها بدهد.

سرکرده سازمان پدافند غیر عامل گفت:  ما امروز با سیل هوشمندسازی اشیاء و دارایی هایمان و به نوعی با شهر هوشمند روبرو هستیم،  بر این اساس دشمن می تواند با نفوذ در سیستم هوشمند، مدیریت شهری ما را در دست بگیرد و به همین دلایل وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار سنگین می شود زیرا سازمان های مختلف به میزان وابستگی به سایبر، در معرض تهدید هستند.

وی با اشاره به حادثه بهمن ماه اهواز، گفت: حوادث اهواز نشان داد که کارکرد زیرساخت های ما به چه میزان وابسته به برق است و اگر این میزان وابستگی ها را مدیرت نکنیم، با مشکل روبرو می شویم.

وی ادامه داد: در جلسات پدافند غیر عامل به این جمع بندی رسیدیم که در هر سازمان برای ادامه تداوم کارکرد زیرساخت ها یک ژنراتور برق اضطراری وجود داشته باشد.

سرکرده سازمان پدافند غیر عامل گفت: : دارایی های ما در حال تغییر ماهیت هستند و باید با ایجاد راهکار های عملی و مناسب از آنها محافظت کنیم. مهر