فراخوان برای نجات فعال کارگری شاهرخ زمانی

Shahrokh-Zamani

شارخ زمانی زندانی سیاسی و فعال کارگری

رژیم سرکوبگر جمهوری اخوندی در طول بیش از سه دهه حاکمیت، هر بار برای تحکیم و پیشبرد سیاستهای ضد کارگری و استثمارگرایانه خود، موج تازه ای از سرکوبعلیه فعالین کارگری را به راه انداخته و چه بسی در حال حاضر صدها فعال کارگری در زندانهای جمهوری اخوندی در شراسط سخت و غیر انسانی حاکم بر زندان به سر می برند.

شاهرخ زمانی که در خردادماه90 در تبريز دستگير شد، به اتهام تشکيل گروه های مخالف نظام و تبليغ عليه نظام به 11سال حبس محکوم شده است. دژخيمان طی دو سال گذشته، او را تحت انواع فشارها و شکنجه ها قرار داده و به طور مستمر او را جابه جا می کردند و به زندانهای يزد، تبريز، گوهردشت و قزل حصار منتقل کرده اند.

وی از 30 روز قبل در اعتراض به انتقالش به زندان قزل حصار دست به اعتصاب غذا زده است، در شرايط وخيمی به سر می برد. انتقال او به قزل حصار که محل نگهداری مجرمان عادی است، برای تشديد فشار بر وی صورت گرفته است.

جمعی از زندانيان سياسی زندان گوهردشت در همبستگی با شاهرخ زمانی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 18 و 19فروردين دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار بازگرداندن بی قيد و شرط و سريع همبند سابق خود به زندان گوهردشت شدند.

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد هم صدا با دیگر سازمانها و ارگانها و فعالین حقوق بشر، از سازمانهای حقوق بشری، سندیکاها و اتحادیه های کارگری، در سوئد و همچنین در سطح بینالمللی را به اقدامی عاجل برای رسيدگی به وضعيت وخامت بار زندانيان سياسی و فعالان کارگری اسير در زندانهای قرون وسطايی رژيم فرا می خواند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: