فراخوان به انتشار تمامي توافقات اتمي و بازرسي هاي سرزده از مراكز نظامي و غير نظامي

پاسدار سرتيپ حسيني تاش از بالاترين مسئولان بمب سازي، مامور جلوگيري از رو شدن اسرار پارچين
فراخوان به انتشار تمامي توافقات اتمي و بازرسي هاي سرزده از مراكز نظامي و غير نظامي

•    مواد ”ترتيبات جداگانهII” افشا شده توسط آسوشيتدپرس، در عمل به معني توافق براي عدم بازرسي از پارچين و فرصت دادن به آخوندها براي مخفي نگهداشتن اقدامات قبلي براي دستيابي به بمب و ادامه آن اقدامات مي باشد
•    امضاي سند توسط حسين تاش كه مقاومت از 11سال پيش نقش وي در بمب سازي را افشا كرده، حاكي از حساسيت پارچين است كه يك بازرسي دقيق از آن بسياري از اسرار اتمي رژيم را برملا مي كند
انتشار ترتیبات جداگانه II مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی” توسط آسوشيتدپرس به خوبي نشان مي دهد كه رژيم آخوندي از فاش شدن فعاليت هاي مخفيانه اش در پارچين براي دستيابي به بمب اتمي به شدت وحشت دارد و بهيچ وجه با مذاكره و گفتگو به بازرسي از اين سايت تن نمي دهد.
مواد ششگانه اين ترتيبات كه نتيجه چند سال مذاكره و دهها ملاقات و مباحث بسيار طولاني است در عمل به معني توافق براي عدم بازرسي از پارچين است و تنها به رژيم فرصت ميدهد اقدامات پيشين خود براي دستيابي به بمب اتمي را براي هميشه مخفي نگه دارد، امري كه راه را براي مخفي كاري و فريبكاري در راستاي بمب سازي باز ميگذارد.
امضاي اين توافق توسط سرتيپ پاسدار علي حسيني تاش كه طي دو دهه گذشته از اصلي ترين مسئولان دستيابي به سلاح اتمي در رژيم آخوندي بوده و به فريبكاري ها و مخفي كاريها اشراف كامل دارد، از حساسيت فوق العاده بالاي پارچين براي رژيم آخوندي خبر مي دهد و ترديدي باقي نمي گذارد كه يك بازرسي دقيق از پارچين بسياري از اسرار پروژه تسليحات اتمي رژيم را برملا مي كند. زماني كه محفظه هاي انفجاري و آزمايشهاي ضربه و انفجار در پارچين انجام شده حسيني تاش از بالاترين مسئولين مستقيم پروژه بمب سازي رژيم بوده است.
اين توافق و امضاي آن توسط حسيني تاش نشان ميدهد كه آخوندها تنها زبان قاطعيت را مي فهمند و مذاكره و گفتگو را مانند دو دهه گذشته در خدمت گمراه كردن جامعه جهاني و ادامه پروژه بمب سازي به كار ميگيرند.
مخفي نگه داشتن توافقات اتمي با اين رژيم به هر دليل و يا توجيهي تنها امكان فريبكاري بيشتر را براي آخوندها فراهم ميكند. از اين رو مقاومت ايران خواستار انتشار تمامي توافقات اتمي طرفهاي بين المللي با رژيم آخوندي و بازرسيهاي سرزده از مراكز نظامي و غيرنظامي آن مي باشد. اين حق مردم ايران و ضرورت صلح جهاني و كمترين تضمين براي جلوگيري از دستيابي رژيمي به بمب اتمي است كه سه دهه جهان را فريب داده است. اگر ملايان خواستار راستي آزمايي واقعي حول برنامه اتمي خود بودند هيچ مخالفتي با علني شدن اين توافقات نداشتند.
سرتيپ پاسدار حسيني تاش كه سالها رئيس مركز تحقيقات وزارت دفاع و درگير پروژه تسليحات هسته اي بود از اسفند1382 (فوريه2004) تا مهر1384 (سپتامبر2005) جانشين وزير دفاع شد كه «مركز آمادگي و فن آوري نوين دفاعي» كه در آن زمان نام ارگان بمب سازي به رياست محسن فخري زاده بود تحت نظارت مستقيم او قرار داشت.
در كتاب حسن روحاني بنام «امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي» كه در2011 منتشر شد آمده است اعضاي «كميته عالي هسته اي مستقر در دبيرخانه» شورايعالي امنيت ملي كه «از سوي سران نظام انتخاب شده بودند» عبارت بودند از «ولايتي (نماينده خامنه اي)، خرازي (وزير خارجه)، يونسي (وزير اطلاعات)، شمخاني (وزير دفاع)، حسيني تاش (جانشين وزير دفاع)، آقازاده (رئيس سازمان انرژي اتمي) و اينجانب (حسن روحاني دبير شورايعالي امنيت ملي)» (ص 141).
در دوران احمدي نژاد، علي حسيني تاش معاون راهبردي دبير شوراي عالي امنيت و عضو تيم مذاكره كننده هسته اي بود. در اين دوره وي همچنين رياست تيم مذاكره كننده هسته اي با روسيه را بعهده داشت. متعاقبا وي رياست دانشگاه امام حسين كه تحقيقات پايه اي هسته اي در آن انجام ميشود را بعهده گرفت. حسيني تاش در سال2013 مجددا به عنوان معاون راهبردي شوراي عالي امنيت منصوب گرديد.
مقاومت ايران اولين بار در آوريل2004 نقش حسيني تاش را بعنوان مسئول انستیتو آموزش و تحقیقات وابسته به وزارت دفاع و موسسه تابعه «آمادگي و فن آوري نوين دفاعي» كه اسم ارگان بمب سازي رژيم در آن زمان بود فاش كرد. متعاقبا در نوامبر2004 اعلام كرد: «حسيني تاش، جانشين وزير دفاع فعاليتهاي هسته اي را با محسن فخري زاده و فعاليت هاي بيولوژيك را با نادر مقصودي دنبال ميكند».
مقاومت ايران در فوريه2005 فاش كرد توليد اكسيد برليوم (كه براي تركيب با پلونيوم210 در چاشني بمب هسته اي لازم است) بطور كاملا سري توسط دكتر ناصر احساني در دانشگاه صنعتي مالك اشتر متعلق به وزارت دفاع زير نظر حسيني تاش دنبال ميشود.
سايت پارچين، يكي از مراكز اصلي براي توليد اجزاء بمب اتمي و محل موسسه اي است كه پيش از اين مركز آمادگي و فن آوري نوين دفاعي نام داشت. يكي از مديران اين ارگان بنام سعيد برجي رابط مستقيم با دانيلكو دانشمند اوكرايني بود كه محفظه انفجاريش را در پارچين ساخته است. برجي مدتها رئيس مركز تحقيقات انفجار و ضربه بوده و تجربيات دانيلكو را بطور مستقيم از او كسب كرده است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
30 مرداد ماه 1394 (21 اوت 2015)