فراخوان به نام‌گذاری سپاه پاسدران در لیست تروریستی

گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، کنفرانسی را در مقر این پارلمان در استراسبورگ با حضور نمایندگان از احزاب و کشورهای مختلف برگزار کرد. در این کنفرانس که به‌ریاست ژرارد دوپره، . وزیر در دولت بلژیک و رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا برگزار شد، علاوه بر نمایندگان پارلمان، ریچارد چارنسکی، نایب‌رئیس پارلمان اروپا و همچنین دکتر آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران شرکت و سخنرانی کردند.

سخنرانان در این جلسه ضمن بررسی وضعیت ایران، نقض فزاینده حقوق‌بشر، جنایات رژیم علیه مردم ایران و به‌ویژه موج اعدام‌های جنایتکارانه توسط دژخیمان خامنه‌ای را به‌شدت محکوم و تأکید کردند که هر گونه رابطه‌یی با رژیم، باید به توقف اعدامها و بهبود وضعیت حقوق‌بشر مشروط شود. آنها همچنین به دخالتهای و جنایات تروریستی رژیم آخوندی در منطقه پرداختند و به لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران رژیم آخوندی فراخوان دادند.

در کنفرانس نمایندگان پارلمان اروپا در سخنرانی‌های خود در جلسه استراسبورگ بر حمایت خود از مبارزه مردم و مقاومت ایران برای آزادی و دموکراسی و برنامه 10 ماده‌یی مریم رجوی برای آینده ایران تأکید کردند.

محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در سخنرانی خود در کنفرانس استراسبورگ ضمن قدردانی از منتخبان مردم اروپا به‌خاطر حمایتشان از مبارزات مردم و مقاومت ایران علیه رژیم آخوندی، گفت:
بعد از ۵۲ سال مبارزه برای آزادی و دموکراسی ما بر این باوریم و تحلیل‌ها و محاسبات ما نیز نشان می‌دهد که مردم ایران و جنبش ما به هدف نهایی، یعنی سرنگونی این رژیم و برقراری دموکراسی و حقوق‌بشر در کشورمان، بسیار نزدیک است