فراخوان مال باختگان برای تظاهرات اعتراضی در مشهد و تهران

eteraz mashahdفراخوان بزرگ مال باختگان در مشهد علیه حکومت به علت همدستی در کلاهبرداری موسسات مالی (میزان، ثامن الحجج، آرمان، بدرتوس، الزهرا، پدیده شاندیز، پردیسبان، تبرک)

فردا پنج شنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 4 بعدازظهر میدان تقی آباد

همین تظاهرات روز شنبه 25 اردیبهشت ماه در تهران ساعت 12 مقابل نهاد ریاست جمهوری

در این اعلامیه به نیروی انتظامی هشدار داده شده که از سرکوب تظاهرکنندگان خودداری کند