فرار حدود 80نفر از زندانیان شجاع از زندان سقز

زندان نمایه

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان به فراز زندانیان دلیر از زندان سقز اعتراف کرد.

به گزارش مشرق، محمد جباری دادستان جنایتکار عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان اظهار داشت: بیش از 80 زندانی شامگاه امروز از زندان سقز فرار کردند.وی تصریح کرد: علت این رخداد در حال بررسی است.

گفتنی است، شاهدان عینی می‌گویند، تعدادی از این زندانیان در حین فرار ماشین‌های عبوری از مسیر را از مردم گرفته و یا سوار شده‌اند و از محل گریخته‌اند.

براساس مشاهدات این شاهدان عینی، تعدادی از این زندانیان از کوچه‌های مقابل زندان وارد شهر شده و فرار کرده‌اند.