فرار پسر رفسنجانی از ایران با اسناد مهم؟

به گزارش برخی منابع، مهدی هاشمی، پسر علی اکبر هاشمی رفسنجانی پس از مرخصی از زندان، با اسناد مهمی از ایران گریخته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متعلقبه سپاه پاسداران، با وجود اینکه روز گذشته مرخصی مهدی هاشمی به پایان رسیده است، اما وی تا امروز یکشنبه اول اسفند هنوز خود را به زندان معرفی نکرده است.

بعد از تمدید چندباره مرخصی مهدی هاشمی که بعد از فوت هاشمی‌رفسنجانی به وی داده شده بود، مسئولان قضایی اعلام کرده بودند مرخصی مهدی هاشمی تا 30 بهمن تمدید شده است.

هنوز مشخص نیست علت غیبت وی، تمدید مجدد مرخصی است یا مهدی هاشمی از معرفی خود به زندان خودداری کرده است.

مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران شب گذشته اعلام کرده بود با وجود اتمام مرخصی، مهدی هاشمی به زندان بازنگشته است.

برخی منابع از احتمال فرار مهدی هاشمی به خارج خبر می دهند.