فرونشست در پل‌های اصفهان جدی است؟

مسئول پایش پل‌های تاریخی استان اصفهان، با ابراز نگرانی از خطر فرونشست برای آثار تاریخی اصفهان گفت: لازم است مطالعات جامع‌تری برای بررسی فرونشست در اصفهان انجام و تصمیم عاجلی برای آن گرفته شود تا پیش از بروز هر فاجعه‌ای جلوی وارد شدن آسیب جدی به پل‌های تاریخی اصفهان را بگیریم.

به نوشته بهار نیوز، علی‌محمد فصیحی نائینی اظهار کرد: هفتۀ گذشته در مجاورت پل خواجو یک مورد شکستگی لوله فاضلاب داشتیم. وقتی ما با پدیده‌ای مواجهیم که هر لحظه به شکلی خود را در بخشی از شهر نشان می‌دهد، این حاکی از خطر جدی فرونشست است.

وی ادامه داد: زاینده‌رود به‌عنوان یک رود همیشه جاری در بستر، تعادل سیستمی به محیط پیرامون خود می‌داده و وقتی این آب مدام قطع و وصل شود و این مسئله کنار تغییرات اقلیمی و پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی قرار بگیرد، قطعا تبعات ناخوشایندی خواهد داشت.

فصیحی تأکید کرد: به‌عنوان مسئول پایش پل‌های تاریخی استان اصفهان نسبت به خطر فرونشست برای پل‌های تاریخی اصفهان ابراز نگرانی و اعلام می‌کنم که باید مطالعات جامع‌تری در این زمینه انجام شود. صرف استخراج چند منحنی میزان برای بررسی میزان خطر فرونشست کافی نیست و باید در یک کمیته مشترک با رأی صائب این مسئله بررسی و هر چه زودتر تصمیم عاجلی برای آن گرفته شود تا شاهد وارد شدن آسیب جدی به سازه‌های تاریخی نباشیم.

وی استحکام‌بخشی سازه‌ای پل‌ها را منوط به اخذ نظر متخصصان و بررسی راهکارهای آنان دانست و گفت: فرونشست مثل موریانه در سکوت پیش می‌رود و لازم است که ما به این پدیده خطرناک نگاه جدی‌تری داشته باشیم. .