فریبرز رئیس دانا درگذشت

فریبرز رئیس دانا درگذشت

 فریبرز رئیس دانا اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه تهران و از فعالان سیاسی نزدیک به جبهه ملی صبح امروز بر اثر بیماری کرونا درگذشت. تسنیم