فعالیت تجاری در مرز پرویزخان با عراق، متوقف شد

سخنگوی گمرک گفت: اعتصاب رانندگان عراقی فعالیت تجاری مرز پرویزخان را متوقف کرد.

به نوشته فارس، روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد: دلیل توقف فعالیت تجاری امروز در مرز پرویزخان، اعتصاب رانندگان عراقی در بخش عراقی پرویزخان، در اعتراض به آنچه آنها سخت گیری در اجرای پروتکل های بهداشتی، کندی فعالیت ها و ساعت فعالیت گمرک پرویزخان عراق بیان کرده اند، اعلام شده است.
گفتنی است، مرز پرویزخان از جمله گذرگاه‌ هایی است که بی وقفه در این ایام خاص، فعال بوده و به دلیل بسته بودن مرزهای بخش عربی عراق با کشورمان فعالیتش افزایش چشمگیری داشته است.
نزدیک به 700 کامیون کالای صادراتی، قبل از ورود به گمرک پرویزخان منتظر برطرف شدن این مشکل، برای ادامه فعالیت تجاری هستند.