قطع فعالیت 20 شرکت ایرانی در تاجیکستان

دادگاه اقتصادی تاجیکستان با درخواست کمیته مالیات این کشور فعالیت بیش از 20 شرکت تجاری مربوط به شهروندان ایران را قطع کرد.دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه تاجیکستان با درخواست کمیته مالیات این کشور فعالیت بیش از 20 شرکت ایرانی در این کشور را متوقف کرد.«زیب النسا عبدالله زاده» رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه ها در این خصوص گفت: اگرچه مسئولین این شرکت ها در دادگاه حضور نداشتند ولی آنها فرصت دارند تا برای بررسی مجدد این حکم درخواست تجدید نظر کنند.وی در ادامه افزود: شرکت های که فعالیت آن متوقف شده به طور عمده مربوط به شهروندان ایران هستند و حکم دادگاه تاکنون اجرایی نشده است.
برخی شرکای تاجیک این شرکت ها در تاجیکستان عنوان کرده‌اند که مسئولین این شرکت ها به دلیل مشکلات مالی کشور را ترک کردند. سازمان همکاری تاجیکستان و ایران، صندوق اجتماعی «انجمن دانشجویان ایرانی مقیم تاجیکستان»، جامعه «سونیران»، شرکت «کاسپیان تاج»، شرکت «ایر تاج»، جامعه «تجارت بین المللی فارس سامان»، شرکت «آبرود»، جامعه «فارس تاج»، جامعه «کشتکاران اصفهان-ختلان» از جمله شرکت های هستند که با تصمیم دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه از نیمه ماه اکتبر سال جاری میلادی مجوز فعالیت آنان قطع شده است. تا چند سال قبل شرکت های ایرانی در تاجیکستان جایگاه چشمگیری داشتند. در ساخت و ساز مهمترین تاسیسات از جمله نیروگاه های برق آبی و جاده ها حضور داشتند و بازار این کشور را با تولید محصولات خود تامین می کردند.
فرارو