قلب انسان بدرد میاید، زندگی سخت کودکان زباله‌گرد در «گودها»

نمیدانم این درد را تا کی میشود تحمل کرد، وقتی داستان کودکان زباله گرد رامیخوانی، گاه اتش میگیری و نمیدانی که چه باید کرد؟ باور کنید تنها راه رهایی از این دردها، سرنگونی این رژیم با هر وسیله و امکانی است. ایران فردا هرگز کودکان زباله گرد نخواهد داشت. این پدیده رژیم اخوندی است که همه چیز ایران و ایرانی را به نابودی کشانده است.

رژیم ضد بشری مرتبا ادعا میکند که ۵۰ درصد این کودکان ایرانی نیستند، اما واقعیت ها غیر این است.

عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان از مکان‌های مملو از زباله در حاشیه شهرها به نام «گود» خبر داد و گفت: “کودکان زباله‌گرد به گودها می‌روند و در آنجا در شرایط بسیار سخت و عجیبی زندگی و آنجا هم زباله‌گردی می‌کنند.”

به گزارش ایرنا، مونیکا نادی گفت: “کودکان زباله‌گرد از این طریق امرار معاش می‌کنند و زندگی آنها تامین می شود، پس اگر کار آنها را بگیریم باید به فکر معاش کودکان نیز بود. ریشه اصلی کار کودک، فقر و مشکلات معیشتی است پس لازم است که خدمات حمایتی و اجتماعی به کودکان ارائه شود به آن معنا که کودکان کار در جایگاهی که هستند، باید خدمات بگیرند، آموزش داده شوند، توانمند شوند و در صورت گرفتن کار آنها، باید این امکان برای آنها وجود داشته باشد که بتوانند از پس زندگی خود برآیند.”

نادی تصریح کرد: “به رغم وعده‌هایی که داده شده شاهدیم که همچنان کودکان در منظر عام، زباله‌گردی می‌کنند. خدمات حمایتی و اجتماعی آنان اجرا نمی‌شود و پیمانکاران به راحتی کودکان را به کار می گیرند و خدمات بهداشتی آموزشی و اجتماعی که کیفیت زندگی کودکان را تحت تاثیر قرا ر می‌دهد، وجود ندارد.”

وی گفت: “کودکان کار هر روز خشونت‌های زیادی تحمل می کنند و گویا هیچکس وظیفه قانونی خود را انجام نمی دهد و هیچ برنامه جامعی برای ورود به این حوزه وجود ندارد.آمار دقیقی از کودکان کار در کشور در دست نیست، آمارهای غیررسمی از حدود ۱۵ هزار تا هفت میلیون نفر کودک کار متغیر است.

.گفته می‌شود پنج درصد کودکان کار با باندها کار می‌کنند.براساس برخی آمارها نیز حدود ۴ هزار و ۶۰۰ کودک زباله‌گرد در تهران وجود دارد.