لابی رژیم: خامنه ای وسپاه و نیروهای امنیتی خواهان درگیری نظامی هستند

media

 هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه ایالتی نیوجرسی

به گفتۀ امیراحمدی، معلوم نیست که وضعیت کنونی نه جنگ و نه صلح بتواند هفت یا هشت ماه آینده دوام بیابد، مگر آنکه نرمشی از سوی خامنه ای که برخی نشانه های آن را امروز می بینیم به مذاکره و مصالحه با آمریکا بیانجامد. با این حال، هوشنگ امیراحمدی می گوید : “حمله به تأسیسات نفتی عربستان شانس مذاکره میان ایران و آمریکا را تقریباً به صفر رسانده است.”

او معتقد است که گزینۀ خامنه ای و محافل نزدیک به او در قدرت یعنی در وهلۀ اول سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی این است که هر چه سریعتر میان ایران و آمریکا یک درگیری نظامی صورت بگیرد. “زیرا آنان می دانند که وقوع چنین جنگی در هفت هشت ماه آینده به هیچ وجه به سودشان نخواهد بود، در حالی که وقوع جنگ در حال حاضر به زیان ترامپ تمام می شود، هر چند  اگر خامنه ای احساس کند که با خطر یک جنگ ویرانگر از جانب آمریکا روبرو است، حتما به یک “نرمش قهرمانانۀ” دیگر روی می‌آورد.”

امیراحمدی تصریح می کند : “در واقع، اگر آمریکا گزینۀ جنگ را علیه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار خود قرار دهد، چنین جنگی ویرانگر و از نقطه نظر ویرانگری در کل منطقه بی سابقه خواهد بود. در چنین صورتی آمریکا چنان حمله خواهد کرد که ظرف چهل و هشت ساعت رژیم ایران را نابود سازد و به همین خاطر است که رئیس جمهوری آمریکا می کوشد تا حد امکان از وقوع چنین جنگ جلوگیری کند.”

هوشنگ امیراحمدی در پایان می گوید : مسئله این است که جمهوری اسلامی ایران با رفتار و اقدام های خود سرگرم فراهم کردن تمام زمینه ها و توجیهات لازم برای چنین جنگی است همانطور که کل سیاست های این کشور طی چهار دهۀ گذشته همواره در جهت تقویت موقعیت آمریکا و اسرائیل در کل منطقه بوده است. رادیو فرانسه