لابی رژیم «شیرین هانتر»: ایران دیگر در بلند مدت تهدیدی نیست

خبرگزاری مهر گفتگویی با پروفسور «شیرین هانتر»، استاد دانشگاه «جورج تاون» آمریکا داشته است

شیرین هانتر: شورای همکاری خلیج هیچگاه یک سازمان موثر نبوده است. به طور مشخص همکاری و مشارکت در این نهاد نابرابر است به این معنا که عربستان سعودی سازمان را تحت سلطه قرار داده است. شورای همکاری خلیج فارس به عنوان پاسخی به انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، جنگ ایران و عراق و تهدید ایرانی متصور علیه امنیت خلیج فارس شکل گرفت.

اکنون عراق عملا از معادلات استراتژیک منطقه، حداقل در آینده قابل پیش بینی خارج است. ایران دیگر در بلندمدت تهدیدی ایدئولوژیک یا امنیتی برای کشورهای عربی خلیج فارس نیست. در مقابل، جاه طلبی ها و رفتار عربستان و امارات است که منطقه را بی ثبات می کند.