لجن مالی دوباره ظریف کار بچه های اسلو

ظریف در ادامه تور اروپایی که به دعوت خودش شروع شده بود پس از دیدار با مقامات سوئدی و لجن مال شدن در سوئد به همت ایرانیان مقیم سوئد،عصر چهارشنبه به وقت محلی وارد اسلو پایتخت نروژ شدند.

باور کنید که هر وقت اسم سوئد را ظریف بشنود ، خاطرات جالب تخم مرغ خوردن و فحش و ناسزا خوردن به جای صبحانه و ناهار و شام و همچنین فریاد خروشان ایرانیان ازاده مقیم سوئد که بمدت دور روز قطع نشد را فراموش نخواهد کرد. به امید اینکه بچه های نروژ نیز درس خوبی بهش بدهند طبق گفته روزنامه رژیم ظریف صبح امروز با خانم ارنا سولبرگ نخست وزیر نروژ دیدار کرده است.