لغو سفر نخست وزیر ژاپن به ایران به دلیل احتمال تغییر سیاست آمریکا در مورد رژیم

نخست وزیر ژاپن، سفر خود به ایران را لغو و دیدار از این کشور را به پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا موکول کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر حکومتی، استراتفور به نقل از کیودو افزود: «منابع دولتی ژاپن گفته اند شینزو آبه، دیدارش را از ایران لغو کرد.

این دیدار قرار بود اواخر اوت صورت گیرد.

این منابع می گویند آبه منتظر می ماند تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برگزار شود، آنگاه تصمیم خواهد گرفت آیا به ایران سفر کند یا خیر.»

احتمال تغییر سیاست آمریکا در قبال حکومت ایران و گسترش تحریمهای ایران بدلیل حمایت از تروریسم بین المللی و دخالت در کشورهای منطقه ی خلیج فارس، تمامی دولتمردان و سرمایه گذاران دنیا را در ارتباط با برقراری رابطه با ایران بسیار محتاط کرده است.