ما بدون شک با کانون وکلا برخورد جدی خواهیم داشت

یک اخوند به نام محمد مصدق با تهدید وکلا و اینکه در مقابل انها قرار خواهیم گرفت، گفت: ” جای تاسف دارد که وقتی واژه مسئولیت در خانواده‌ها مطرح می شود اعضای خانواده یاد دزدی‌ها و اختلاس‌های برخی آقایان می‌افتند. وی ضمن اقرار به سرکوب وکلا در ایران گفت که فقط ۳۰درصد وکلا ایثارگر هستند و بقیه در مسیر نظام کار نمیکنند و با انها برخورد خواهد شد.

محمد مصدق روز یکشنبه ششم مهرماه گفت: گاهی واژه های از راه اصلی منحرف شده و راه دیگری برای ادامه مسیر پیدا می‌کند.

وی با ستایش از نقش بسیج سرکوبگر گفت: ” کسی که به صورت تمام و کمال از ولایت فقیه تبعیت می‌کند بسیجی واقعی است و مدار حرکت یک بسیجی باید فرامین رهبری باشد.”

اخوند مصدق گفت: “جای تاسف دارد که وقتی واژه مسئولیت در خانواده‌ها مطرح می شود اعضای خانواده یاد دزدی ها و اختلاس های برخی آقایان می افتند، اما این ها دلیل بر این نیست که ما هم می توانیم دزدی و اختلاس داشته باشیم.”

وی افزود:” این روزها همه ارزش ها عوض شده است و گاهی به نام آزادی و گاهی به نام چیزهای دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارزش‌های نظام را زیر سوال می بریم.”

اخوند مصدق گفت: ” ما به هیچ وجه مایل نیستیم که در حوزه کانون وکلا دخالت کنیم اما حق نظارتی که قانون برای ما در نظر گرفته است را حتما انجام خواهیم داد.”!!!!!! ۳۰ درصد کانون وکلا ایثارگران هستند در حالی که برخی از وکلا در مسیر انقلاب حرکت نمی کنند، ما نمی‌خواهیم کانون وکلا را در برابر قوه قضایی قرار دهیم اما بدون شک با آن ها برخورد جدی خواهیم داشت.”